RING +45 49 75 86 00 ELLER GÅ TIL ONLINE RESERVATIONRESERVATIONGAVEKORT

Historien om historien

Underside_550x250_Historien_fix

Havreholm Slot

Kun 35 minutter fra København ligger Havreholm Slot – en historisk ejendom med en spændende historie, og en stolt tradition indenfor restauration, hotel og konferencedrift. Havreholm Slot er omgivet af 30 tønder fredet park, skov, eng og sø. Herlighederne støder direkte op til Klosterris Hegn, et af Nordsjællands smukkeste områder, og hvor Hornbæk golfbane er bare 5 min. væk.

Det begyndte i 1837

Stedbetegnelsen “Havreholm” er næppe særlig kendt. Det er en lille landsby, der ligger ca. 4 kilometer sydvest for Hornbæk tæt ved Gurre Å. Her har Havreholm Papirfabrik ligget siden 1837. Fabrikken fik dog, ikke mindst på grund af reorganiseringen af den danske papir-industri, samme skæbne som mange andre fabrikker fra 1800-tallet, en kortvarig levetid.
Nu er det mere end 100 år siden, ilden blev slukket under fabrikkens kedel, og papirmaskinen gik i stå. I dag er der kun to ting tilbage til minde om den tid. Landsbyen Havreholm, der endnu den dag i dag ligger som på papirfabrikkens tid, som en Nordsjællands idyl. Og slottet. Havreholm Slot blev bygget i 1872 af grosserer Valdemar Culmsee. Slottet blev bygget i herholdsk stil på den højtliggende festplads overfor Gurre Å.
Culmsee’erne var en driftig familie, som drev papirfabrikker i generationer, og der gik mange historier om det patriarkalske forhold, der herskede mellem fabrikkens arbejdere og herskabet. F.L. Culmsees datter Emmy Drachman, har i sine erindringer der udkom i 1925 beskrevet sin far: “Far blev altid kaldt `Vor Herre`. Det skurrede i mine barnlige ører, og jeg forsøgte en dag at forklare en af folkene, at der kun fandtes én Vorherre, og han boede i himlen. – Det er sandt nok, svarede Manden, men Hr. Culmsee er Vorherre her på Havreholm.”

Holger Drachman og Havreholm

Vores store digter Holger Drachman var ofte gæst hos sønnen i fabrikant Valdemar Culmsee´s
store gæstfrie hjem, og døtrene her var han stærkt betaget af. “Jeg har egentlig efter tur været forelsket i alle søstrene Culmsee”, skal han have sagt. Der var mange at se til. Ikke mindre end 7 på rad.
Den aften Polly Culmsee forlovede sig med en rival til Drachman skal han efter sigende “have været ubændig og overstadig lystig” og med hatten i hånden sagt godnat til selskabet samtidig med, at han sprang ud af vinduet fra 1. sal – og slap med forskrækkelsen.
Senere indledte han dog et kærlighedsforhold med Polly “hans livs eneste store skæbnesvangre lidenskab“, som professor Poul V. Rubow beskriver det i “Holger Drachmans ungdom“. Denne periode satte dybe spor i hans forfatterskab, men sluttede med, at han giftede sig med Pollys yngre søster Emmy.

Indkørslen

Ved indkørslen stod en blodbøg, som Valdemar lod den allerede dengang berømte digter plante. Den gik til i en voldsom storm for år siden. I mange år stod den til minde om Havreholms litterære periode. Siden er der plantet en ny rød bøg ved indkørslen.

Historien fortæller, at den store danske forfatter Henrik Pontoppidan skrev sin udødelige “Lykke Per“ i tårnet på Havreholm Slot.
I en kort periode var Havreholm ejet af en svensk playboy herr Persson. Han hidbragte prægtige kakkelovne fra Sverige, der står til minde om en lystig tid.
Men nu til den kunstneriske periode.

En guldaldermaler fik frie hænder

Slottet gik et nyt forår i møde i og med, at Holger Jantzen, ejer af sukkerfabrikken Soembadadi på Java, overtog Havreholm og tilhørende marker. Med stor sans for ejendommens skønne beliggenhed udvidede Holger Jantzen arealet med store jordkøb.
Parkens smukke partier blev fremhævet med stensætninger, ligesom vandfaldet ved søen blev bygget af marksten fra skellet mellem to bondegårde i Bøtterup.
Den mest bemærkelsesværdige ændring skete dog på selve slottet. Maleren og kunstprofessor Joakim Skovgaard arbejdede i over 3 år på udsmykningen af den store Havesal. Kunstneren valgte at fortælle den ældgamle skabelsesmyte i seks store og seks mindre vægmalerier. Samtidig dekorerede han hele rummet, så malerierne havde en fortsat horisont hele Havesalen rundt. Man stod midt i Paradisets have, og gør det stadig den dag i dag. Vi har pietetsfuldt taget os af disse værdifulde kunstskatte og igen placeret dem i deres oprindelige miljø, hvor de symboliserer den fred og harmoni som stadig hersker på Havreholm.
I bogen “Joakim Skovgaards Paradisbilleder på Havreholm” kan man følge malerens lange vej fra idé til det færdige resultat. I 1917 skrev Joakim Skovgaard et brev til Holger Jantzen, et brev, der udtrykte lidt af hans forventning og arbejdsglæde: “Mine vægge er fyldt med store lærreder på rad. Dejligt, noget for en maler“. Senere skrev han, “Jeg kunne tænke mig, at De længtes efter at se et maleri hjemme hos Dem selv på prøve. Jeg kan forsikre Dem, at De ikke kan længes mere end jeg selv, men der vil gå nogen tid endnu“.
Der gik 3 år inden Skovgaards malerier blev færdige. De blev først udstillet på Den Frie, og lidt senere på Kunstakademiet. Til sidst i Stockholm. På disse udstillinger stod det sagkyndige klart, hvor afstemt billederne var af de særlige lysforhold i Havesalen på Havreholm.
Citat fra bogen om Skovgaard “Der hersker i rummet en vis dunkelhed som Skovgaard fint har afpasset sin udformning efter. De store Bladhang er således i almindelig forstand gennemarbejdede, men fremtræder dog med en vis lethed i behandlingen, som kun kommer til sin ret, når malerierne ses i Havesalen, som nu er omdøbt til Paradissalen. Loftet har Joakim Skovgaard dekoreret med Zodiacen – de 12 stjernetegn, omgivet af pragtfulde figurer, der forestiller de fire årstider. Hele loftet er omkranset af en vidunderlig stuk, som er med til at skabe en helhed og en kunstnerisk skønhedsåbenbaring af de sjældne“.

I den samme familie i over 70 år

Holger Jantzen nød sit otium på Havreholm til sin død, hvorefter hans hustru overtog ejendommen og holdt de strålende traditioner i hævd med Havreholm som samlingssted for hele familien.

Efter Louise Jantzens død fortsatte hendes niece Helvig Thal-Jantzen traditionerne, da hun arvede slottet. Hun gennemførte samtidig, i samarbejde med havearkitekt Erstad, en omlægning af haven til en smuk helhed af hus, have og sø. Desuden lod hun den lidet frugtbare jord omplante til en rentabel frugtplantage. Gennem de sidste ejere, Erna og Valdemar Thal-Jantzen, havde slottet været i familiens eje i over 70 år, inden det blev solgt til Havreholm Slot A/S

Et nyt eventyr begyndte

I slutningen af 80´erne var der store planer om etablering af en Country Club på Havreholm. Hovedbygningen blev renoveret. Der blev bygget tennisbaner, svømmebassiner og andre sportsfaciliteter.
Stråtagene blev nytækket og i Parken placeredes komfortable hytter til overnatning, men tiderne var ikke til en Country Club, og i 1989 overtog Inge Correll Havreholm Slot – med et forsikringsselskab som medejer af bygninger og jord.
I 1991 blev Havreholm Slot udvidet og ombygget, til et moderne hotel og konferencecenter med præsentable selskabsfaciliteter.
De klassiske dyder blev dyrket med den største respekt og hensyntagen til fortidens herligheder og mere nutidige krav om komfort, højt serviceniveau og professionel drift.
Slottet og parken blev omhyggeligt bevaret, vedligeholdt og på visse områder reetableret. Der blev etableret en 9 hullers golfbane på Slottets jorde. Havearkitekten Torben Thim fik i 1994 frie hænder til at genskabe Rosenhaven med gamle, historiske, duftende roser.
I årene omkring årtusindeskiftet havde Havreholm Slot gode tider og var med til at sætte standarden for høj service og eksemplarisk etikette. Men pludselig var finanskrisen over Danmark og efter svære tider i det økonomiske landskab skiftede ejerskabet endnu engang på Havreholm Slot.

Nye tider

I dag ejes Havreholm Slot af Henrik Frederiksen og hans hustru, Susanne Risom. Alt er ved det gamle. Men samtidig er intet helt som tidligere. Slottets hovedbygning fremstår stadig som et stort privat hjem, med en servicemæssig professionalisme uden sidestykke. De nye ejere har formået at få “rødderne med” og føler fortsat at Havreholm Slot er en kostbar gave at forvalte.
Den private golfbane er blevet nedlagt til fordel for en spændende parkour bane i parkens trætoppe.
Indholdet er således opdateret, og stemningen og kvaliteten fortæller på det samme ufravigelige høje niveau.
Velkommen på Havreholm Slot.